Vloga za uporabo podatkov
.
S to vlogo lahko pridobite podatke varstvenih režimov kulturne dediščine v digitalni obliki (shp datoteka) za enkraten nepridobiten namen uporabe.

Uporabnik podatkov
Naziv pravne osebe /
priimek in ime:

Naslov:
(ulica, hišna številka)

Pošta:
(poštna številka, pošta)


Kontaktna oseba
Priimek in ime:
Delovno mesto:
Telefon:
Elektronski naslov:

Namen uporabe podatkov
Opis projekta/naloge, v katerem bodo podatki uporabljeni. V opisu navedite tudi prostorski obseg, za katerega potrebujete podatke (npr. občina).

Rok trajanja uporabe podatkov
Rok, do katerega bo projekt zaključen. Rok naj bo krajši od enega leta. Če je predviden daljši rok, priporočamo, da podatke pridobite ponovno.

Način uporabe podatkov in predvideni izdelki iz podatkov
Opis predvidene uporabe, izdelkov in predvidena naklada izdelkov (npr. publikacije, objave, razstave, digitalni izdelki, ...).
.
Geografski obseg


.

Uporabnik se s pošiljanjem te vloge obvezuje, da bo upošteval zgoraj navedene pogoje in da bo poravnal vsako škodo, ki bi nastala zaradi kršitve pogojev uporabe oziroma s to izjavo prevzetih obveznosti.