Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1906
Ime enote: Velika Ilova Gora - Cerkev sv. Trojice
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Trojica
Tekstualni opis enote:
V osnovi gotski cerkvi, prvič omenjeni 1433, sta bila v 17. stol. dozidana prezbiterij in zahodni zvonik, v 19. stol. zakristija. Glavni oltar je iz sredine 18. stol., stranska sta iz 2/2 17. stol.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, 17. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKA ILOVA GORA
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji ob cesti v jedru naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine