Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2462
Ime enote: Vino - Cerkev sv. Štefana
  Fototeka OE Ljubljana: 2009, Alenka Železnik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Štefan
Tekstualni opis enote:
Gotska enoladijska cerkev s kratkim tristrano zaključenim prezbiterijem, ki je križnorebrasto obokan. V 18. stol. prizidana zahodni zvonik in kapela, zakristija 1874. Glavni oltar iz 1715, stranski iz sredine 17. stol., prižnica z začetka 18. stol.
Datacija enote: 
14. stol., 17. stol., sredina 18. stol., tretja četrtina 19. stol., 1874
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VINO
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji na jugozahodnem delu naselja Vino, ob glavni cesti Smrjene-Udje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Štefana na Vinu za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 96/2011-4130
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 13.12.2011 -
 
©Register kulturne dediščine