Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9823
Ime enote: Mala Ilova Gora - Cerkev sv. Križa
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Križ
Tekstualni opis enote:
Dvoranska cerkev pod dvokapno streho in z zvonikom južno ob vhodni lopi. Cerkev so posvetili 15.9.1996. Načrte je narisal arhitekt P. Kregar.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Peter Kregar (arhitekt; 1996)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MALA ILOVA GORA
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji na robu pobočja, na JZ robu vasi, pod cesto.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine