Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 10076
Ime enote: Bistrica pri Tržiču - Naselbina okoli cerkve sv. Jurija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina
Tekstualni opis enote:
Vzpetina s cerkvijo sv. Jurija na vrhu ima na severnem in južnem pobočju umetno izoblikovane terase in obrambne nasipe, ki nakazujejo, da gre za naselbino iz arheoloških obdobij - domnevno pozne antike.
Datacija enote: 
pozna rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BISTRICA PRI TRŽIČU
Občina: TRŽIČ
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine