Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 10099
Ime enote: Pobrežje pri Adlešičih - Mlin in žaga
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
valjčni mlin, žaga, jez
Tekstualni opis enote:
Nekdanji mlin na kamne, delujoč že v začetku 19. stol., je danes preurejen v valjčnega. Žaga s horizontalnim žaginim listom je ena redkih tovrstnih žag pri nas.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: POBREŽJE
Občina: ČRNOMELJ
Lokacija:
Na levem bregu reke Kolpe, pod obzidjem gradu Pobrežje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa, Ur.l. RS, št. 82/98-4215, 59/2014-2577
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12.12.1998 -
 
©Register kulturne dediščine