Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 10123
Ime enote: Bohinjska Bela - Hiša Bohinjska Bela 83
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Zidana nadstropna hiša s kamnoseškim portalom in fragmenti arhitekturne poslikave, ki se kažejo pod večimi plastmi ometov in beležev. Na fasadi je naslikana letnica 1722.
Datacija enote: 
prva polovica 18. stol., 1722
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOHINJSKA BELA
Občina: BLED
Lokacija:
Bohinjska Bela 83. V zahodnem delu razpotegnjene 2 km dolge vasi ob stari cesti v Bohinj, na severni strani železniške proge pod skalno steno Iglice v vaškem jedru Zgornje vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine