Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1040
Ime enote: Sveta Trojica v Slovenskih goricah - Trško jedro
  Fototeka OE Maribor: 2009, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vaško jedro, trško jedro
Tekstualni opis enote:
Gručasto jedro razpotegnjene vasi, formirano ob romarski cerkvi in frančiškanskem, nekdaj avguštinskem samostanu. Vas je dobila trške pravice 1872. Strnjeno pozidane stavbe, ki tvorijo trško jedro z lijakasto razširjenim cestiščem, so iz 19. stol.
Datacija enote: 
prva četrtina 15. stol., 1419, 17. stol., 18. stol., 19. stol., 1872, prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SV. TROJICA V SLOV. GORICAH
Občina: SV. TROJICA V SLOV. GORICAH
Lokacija:
Strnjeno jedro Sv. Trojice leži na nizkem slemenu vzhodno nad umetnim Gradiškim jezerom, severno od ceste Lenart - Cerkvenjak.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2011-424
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 29.10.2011 -
 
©Register kulturne dediščine