Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1083
Ime enote: Benedikt v Slovenskih goricah - Hiša Benedikt 84
  Fototeka OE Maribor: 2002, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kmečka hiša
Tekstualni opis enote:
Zidana, pritlična, delno podkletena stanovanjska hiša iz prve polovice 19. stoletja, s tradicionalno razporeditvijo prostorov. Zunanjščina predelana v drugi polovici 19. stol. Vhodni portal je kamnit, polkrožno zaključen. Hiša je porušena.
Datacija enote: 
prva polovica 19. stol., druga polovica 19. stol., prva četrtina 21. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
dokumentarno (arhivsko) varstvo
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BENEDIKT
Občina: BENEDIKT
Lokacija:
Benedikt 84. Hiša je stala vzhodno od potoka Ročica, v zahodnem delu razloženega naselja Benedikt.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine