Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1090
Ime enote: Osek v Slovenskih goricah - Domačija Bunderla
  Fototeka OE Maribor: 2002, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
gručasta domačija, kmečka hiša, gospodarsko poslopje, svinjak, poslikava
Tekstualni opis enote:
Domačijo sestavljajo zidana, pritlična, delno podkletena hiša, gospodarsko poslopje z letnico 1787 na kletnem portalu in svinjak. V sklepniku kamnitega portala hiše je letnica 1830, nad njim 1937, v zatrepu sta naslikana sv. Florjan in sončna ura.
Datacija enote: 
druga polovica 18. stol., 1787, druga četrtina 19. stol., 1830, druga četrtina 20. stol., 1937
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: OSEK
Občina: SV. TROJICA V SLOV. GORICAH
Lokacija:
Osek 72. Domačija je nad cesto v severozahodnem delu razloženega naselja Osek.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2011-424
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 29.10.2011 -
 
©Register kulturne dediščine