Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1095
Ime enote: Spodnji Gasteraj - Domačija Spodnji Gasteraj 39
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, hiša, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Domačijo sestavljajo zidana, pritlična, podkletena stanovanjska hiša s poznobaročno fasado in kamnitim vhodnim portalom ter večje gospodarsko poslopje z opečnimi mrežami.
Datacija enote: 
prva polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SPODNJI GASTERAJ
Občina: SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH
Lokacija:
Spodnji Gasteraj 39. Domačija stoji v ravnini razloženega naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2017-13
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11.1.2017 -
 
©Register kulturne dediščine