Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 11065
Ime enote: Destrnik - Viničarija Destrnik 6
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
viničarija
Tekstualni opis enote:
V kletnem delu kamnita, zgoraj lesena, kladno grajena vinogradniška stavba iz 19. stol., ki je kasneje služila kot viničarija. Notranjščina ima tradicionalno razporeditev prostorov: veža s kuhinjo na sredi, desno je hiša (velika soba), levo hiška.
Datacija enote: 
19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DESTRNIK
Občina: DESTRNIK
Lokacija:
Destrnik 6. Viničarija stoji vzhodno ob cesti, v jedru vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Destrnik, Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/2012-3, 1/2013-4
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 18.5.2012 -
 
©Register kulturne dediščine