Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 11466
Ime enote: Bevke - Vas
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
obcestna vas
Tekstualni opis enote:
Obcestna vas na slemenu osamelca, ohranjena je parcelacija in tlorisna zasnova 19. stol., osrednji del z izrazito historično gradbeno linijo. Jedro vasi je ob cerkvi in kapelici.
Datacija enote: 
19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BEVKE
Občina: VRHNIKA
Lokacija:
Barjansko naselje leži severovzhodno od Vrhnike.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine