Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1211
Ime enote: Ključarovci pri Ljutomeru - Kužno znamenje
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
slopno znamenje, kužno znamenje
Tekstualni opis enote:
Poznobaročno znamenje trikotnega tlorisa s piramidasto opečno strešico. Vse fasade so členjene z globokimi polkrožnimi nišami, naknadno poslikanimi.
Datacija enote: 
prelom 18. stol. in 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU
Občina: KRIŽEVCI
Lokacija:
Znamenje stoji pri hiši Ključarovci pri Ljutomeru 66, ob cesti Križevci pri Ljutomeru-Ljutomer.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci, Ur.l. RS, št. 97/2011-4173
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3.12.2011 -
 
©Register kulturne dediščine