Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1218
Ime enote: Grabe pri Ljutomeru - Domačija Šoštarič
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija na vogel
Tekstualni opis enote:
Domačijo na vogel sestavljajo zidana, delno podkletena, visokopritlična hiša s stebriščnim vhodnim stopniščem, pravokotno nanjo postavljeno gospodarsko poslopje in manjše poslopje. Na portalu z ambiciozno oblikovanimi vrati je letnica 1916.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., 1916
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRABE PRI LJUTOMERU
Občina: KRIŽEVCI
Lokacija:
Grabe pri Ljutomerju 16. Domačija leži ob cesti v jedru vasi Grabe pri Ljutomeru.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci, Ur.l. RS, št. 97/2011-4173
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3.12.2011 -
 
©Register kulturne dediščine