Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 12395
Ime enote: Stara Vrhnika - Domačija Stara Vrhnika 18
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, kmečka hiša, gospodarsko poslopje, hlev, pod, skedenj
Tekstualni opis enote:
Domačija: pritlična zidana hiša s strešno frčado na cestni strani, na portalu letnica 1910 in zidan hlev z lesenim podom - skednjem. Oba objekta pokrivata simetrični dvokapnici s širokim napuščem.
Datacija enote: 
prva polovica 19. stol., prva četrtina 20. stol., 1910
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STARA VRHNIKA
Občina: VRHNIKA
Lokacija:
Stara Vrhnika 18. Domačija stoji na vzpetini ob cesti, v jugovzhodnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine