Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 12396
Ime enote: Stara Vrhnika - Domačija Stara Vrhnika 6
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, kmečka hiša, toplar, portal
Tekstualni opis enote:
Domačija: pritlična zidana hiša z veliko frčado v strehi in letnico 1886 na portalu, toplar z zidanimi stebri in dvema oknoma. Streha na kozolcu je simetrična, dvokapna, zatrepa sta lesena.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1886
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STARA VRHNIKA
Občina: VRHNIKA
Lokacija:
Stara Vrhnika 6. Domačija stoji v jugovzhodnem delu vasi, severno od ceste, ki iz vzhodne strani vodi v vas.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine