Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 12397
Ime enote: Stara Vrhnika - Domačija Stara Vrhnika 81
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, stegnjen dom, pod, toplar
Tekstualni opis enote:
Domačija: pritlična, ob breg zidana hiša z obokanimi kletmi ima pod skupno streho bivalne prostore in hlev; lesen, iz brun grajen pod - skedenj z letnico 1831 in toplar z opečnimi stebri (2 okni).
Datacija enote: 
druga četrtina 19. stol., 1831
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STARA VRHNIKA
Občina: VRHNIKA
Lokacija:
Stara Vrhnika 81. Domačija stoji vzhodno ob cesti, v severnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine