Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 12401
Ime enote: Stara Vrhnika - Hiša Stara Vrhnika 25
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
stegnjen dom
Tekstualni opis enote:
Ob breg zidana vrhkletna hiša ima pod skupno streho bivalni del in lesen skedenj stoječ na zidanih stebrih. Streha je simetrična dvokapnica s širokim strešnim napuščem. Osnova hiše je iz leta 1760.
Datacija enote: 
tretja četrtina 18. stol., 1760
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STARA VRHNIKA
Občina: VRHNIKA
Lokacija:
Stara Vrhnika 25. Hiša stoji na vzhodni strani gručaste vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine