Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 12404
Ime enote: Stara Vrhnika - Hiša Stara Vrhnika 62
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša, portal
Tekstualni opis enote:
Ob breg zidana pritlična hiša. Rizalit z izkoriščenim podstrešjem in členjen s pilastri sloni na dveh stebrih. Ornamentiran portal iz črnega apnenca z letnico 1868. Križno obokana veža.
Datacija enote: 
tretja četrtina 19. stol., 1868
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STARA VRHNIKA
Občina: VRHNIKA
Lokacija:
Stara Vrhnika 62. Hiša stoji ob glavni cesti skozi vas, južno od cerkve sv. Lenarta.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine