Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 12405
Ime enote: Stara Vrhnika - Hiša Stara Vrhnika 60
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
stegnjen dom
Tekstualni opis enote:
Ob breg zidana podolžna hiša druži pod skupno streho tudi gospodarski del - hlev in lesen pod. Na hišnem portalu letnica 1908. Nad vhodno fasado je podaljšan strešni napušč. Šivani robovi iz ometa.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1908
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STARA VRHNIKA
Občina: VRHNIKA
Lokacija:
Stara Vrhnika 60. Hiša stoji ob glavni cesti skozi vas, južno od cerkve sv. Lenarta.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine