Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13183
Ime enote: Bohinjska Bela - Spomenik padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
javni spomenik, obelisk
Tekstualni opis enote:
Obelisk iz kamnitih kvadrov z vklesanimi imeni borcev in žrtev fašističnega nasija med NOB. Avtor spomenika arhitekt A. Bitenc, 1956 ga je odkrila ZZB NOV Radovljica.
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1956, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Anton Bitenc (arhitekt; 1956)
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOHINJSKA BELA
Občina: BLED
Lokacija:
Obelisk stoji zahodno od osnovne šole, ob cesti Bohinjska Bela - Bohinj.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine