Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 13255
Ime enote: Bohinjska Bela - Vas
  Fototeka OE Kranj: 2008, Bernarda Jesenko Filipič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
razložena vas
Tekstualni opis enote:
Razložena vas, sestavljena iz dveh gručastih delov, Zgornje in Spodnje vasi, s cerkvijo, z železniško postajo in z vojašnico. Za kmečke hiše so značilni kamniti portali in okenski okviri, gospodarska poslopja so deloma zidana, deloma lesena.
Datacija enote: 
12. stol., 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOHINJSKA BELA
Občina: BLED
Lokacija:
Vas leži na terasah nad levim bregom Save Bohinjke, deloma pa je prislonjena k skalnatemu robu vzhodnega vznožja planote Pokljuka. Vzhodno in zahodno ob Zgornji in Spodnji vasi so kmetijske površine s kozolci.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine