Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13259
Ime enote: Poljšica pri Gorjah - Vas
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gručasta vas
Tekstualni opis enote:
Gručasta vas (prvič omenjena 1185) leži pod hribom Tratovec, obkrožena z obdelovalnimi kmetijskimi površinami, z enojnimi kozolci in z dvema hruškovima drevoredoma ob vstopih v vas. Zidane hiše in deloma zidana, deloma lesena gospodarska poslopja.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 12. stol., 1185, 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: POLJŠICA PRI GORJAH
Občina: GORJE
Lokacija:
Vas leži na razgibanih morenskih tleh ob severozahodnem vznožju planote Pokljuka, severno pod hribom Tratovec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine