Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13263
Ime enote: Podhom - Vaško jedro
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vaško jedro
Tekstualni opis enote:
Gručasto jedro leži ob vznožju hriba Hom. Značilni stegnjeni domovi so razporejeni ob razvejanih komunikacijah. Zasnova jedra iz 9. stol.
Datacija enote: 
14. stol., tretja četrtina 15. stol., 1464, 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODHOM
Občina: GORJE
Lokacija:
Vaško jedro leži na morenskih tleh ob južnem vznožju hriba Hom, ki ga je reka Radovna ločila od visoke planote Mežakla. Vzhodni rob vasi zapira železnica Jesenice - (Bohinjska Bistrica) Nova Gorica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine