Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13386
Ime enote: Zasip - Domačija Muže 5
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, kmečka hiša, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Nadstropna zidana hiša z lesenim podstrešjem, krita z dvokapnico. V nadaljevanju je samostojno stoječe gospodarsko poslopje, ki je spodaj zidano, zgoraj lesen senik. Domačija je z začetka 18. stoletja.
Datacija enote: 
prva četrtina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZASIP
Občina: BLED
Lokacija:
Muže 5. Domačija stoji v starem delu zaselka Mužje, v jugozahodnem delu Zasipa.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine