Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13387
Ime enote: Zasip - Domačija Muže 6
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, kmečka hiša, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Pritlična hiša s podstrešnimi sobami in kamnitim pravokotnim portalom ter z lesenimi masivnimi vrati. Na hišo pravokotno postavljeno gospodarsko poslopje (hlevi in senik) s kamnitim mostovžem. Domačija je v osnovi iz sredine 18. stoletja.
Datacija enote: 
sredina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZASIP
Občina: BLED
Lokacija:
Mužje 6. Domačija stoji v osrednjem delu starega vaškega jedra v Mužju.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine