Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13388
Ime enote: Zasip - Domačija Muže 9
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
stegnjen dom
Tekstualni opis enote:
Stegnjen nadstropni kmečki dom, ki se ga drži gospodarsko poslopje. Prehod na notranje dvorišče povezuje obok med hišo in gospodarskim poslopjem. Na zahodni strani je kapelica, na vzhodni drvarnica.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZASIP
Občina: BLED
Lokacija:
Muže 9. Domačija stoji na dvignjenem terenu v južnem delu zaselka Mužje, obdana je s sadovnjakom in travniki.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine