Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 13392
Ime enote: Zasip - Gospodarsko poslopje pri hiši Stagne 20
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Gospodarsko poslopje iz 18. stol. je spodaj zidano (hlev), zgoraj leseno (senik) z dovozoma, zgrajenima iz kamna, na vzhodnem in zahodnem delu. Pod dovozoma so kletni prostori.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZASIP
Občina: BLED
Lokacija:
Gospodarsko poslopje stoji nasproti hiše Stagne 20, zahodno od zasipske cerkve sv. Janeza, na desni strani ceste, ki pelje iz Zasipa proti Sebenjam.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine