Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 13861
Ime enote: Benedikt v Slovenskih goricah - Župnišče
  Fototeka OE Maribor: 2002, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnišče
Tekstualni opis enote:
Nadstropno baročno župnišče, v podobi iz 1796, v osnovi starejše. V nadstropju ima kamnite okenske okvire, portal je iz 1896.
Datacija enote: 
17. stol., zadnja četrtina 18. stol., 1796, zadnja četrtina 19. stol., 1896
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BENEDIKT
Občina: BENEDIKT
Lokacija:
Šolska ulica 1. Župnišče stoji jugozahodno od cerkve sv. Benedikta.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Benedikt, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2012-545
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.11.2012 -
 
©Register kulturne dediščine