Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1595
Ime enote: Adlešiči - Cerkev sv. Nikolaja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Nikolaj, sv. Miklavž
Tekstualni opis enote:
Cerkev, prvič omenjena 1334, je dobila v 2/2 18. stol. sedanjo baročno podobo. Glavni oltar iz 1782, izdelek G. Perga. V cerkvi slika S. Ogrina (1897) in T. Fantonija, orgle 1896 izdelala brata Zupan.
Datacija enote: 
druga četrtina 14. stol., 1334, druga polovica 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ADLEŠIČI
Občina: ČRNOMELJ
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču na jugozahodnem obrobju vasi, v križišču.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine