Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 16306
Ime enote: Osolnik - Sušilnica za sadje na domačiji Osolnik 2
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
sušilnica za sadje
Tekstualni opis enote:
Ob breg, iz kamenja zidana sušilnica kvadratnega tlorisa, krita s simetrično dvokapno streho. Na čelni fasadi je vratna odprtina, na zadnji pa kurišče.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: OSOLNIK
Občina: MEDVODE
Lokacija:
Sušilnica stoji ob cesti, severno od domačije Rožnik, Osolnik 2.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine