Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1671
Ime enote: Studenčice - Cerkev sv. Florijana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Florijan
Tekstualni opis enote:
V jedru romanska ladja z gotskim prezbiterijem (1480) na mestu apside. mrežasto grebenasti obok v ladji iz 1656, na severni steni dve plasti freske Pohoda (prva pred 1300 in druga Žirovniškega mojstra iz 1450).
Datacija enote: 
prelom 13. stol. in 14. stol., zadnja četrtina 15. stol., 1480, tretja četrtina 17. stol., 1656
Avtor(ji): 
Žirovniški mojster (slikar; ok. 1450)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STUDENČICE
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Na prodni ravnini vzhodno od ceste Ljubljana - Jesenice, na severnem robu naselja Studenčice, ob cesti Hraše - Breznica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine