Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18430
Ime enote: Veliki Osolnik - Vodnjak
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
vodnjak
Tekstualni opis enote:
Vodno korito banjaste oblike, zgrajeno iz betona, litoželezna pipa ter kolo za črpanje vode. Vodnjak je bil zgrajen leta 1923.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1923
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKI OSOLNIK
Občina: VELIKE LAŠČE
Lokacija:
Vodnjak stoji na vzhodnem robu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine