Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 19765
Ime enote: Bistrica pri Tržiču - Sokolski dom
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
sokolski dom, spominska plošča, drevo
Tekstualni opis enote:
Visokopritlična stavba, višinsko prilagojena namenu - telovadnici, zgrajena 1903 s prostovoljnimi prispevki članov Sokola. Na fasadi plošča borcu 2. bataljona Gorenjskega odreda Antonu Sajovicu-Borisu, padel 11.3.1944 ob napadu na tovarno Peko.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1903, druga četrtina 20. stol., 1944, tretja četrtina 20. stol., 1969, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BISTRICA PRI TRŽIČU
Občina: TRŽIČ
Lokacija:
Cesta Ste Marie aux Mines 6. Sokolski dom stoji severovzhodno od tovarne Peko, ob cesti Bistrica pri Tržiču - Tržič. Spominska plošča je pritrjena v južnem vogalu jugozahodne fasade.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine