Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 211
Ime enote: Kamni vrh pri Ambrusu - Cerkev sv. Petra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Peter
Tekstualni opis enote:
Enoladijska gotska cerkev z zvonikom in tristrano zaključenim prezbiterijem s tremi linami. Rebrasto obokan prezbiterij je prekrit s freskami Janeza Ljubljanskega iz 1459. Poslikan lesen strop v ladji, zlati oltarji so datirani 1660, 1709 in 1710.
Datacija enote: 
sredina 15. stol., 1459, druga polovica 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Janez Ljubljanski (slikar; 1459)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KAMNI VRH PRI AMBRUSU
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji nad zaselkom Kamni vrh pri Ambrusu, na Stražarjevem vrhu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Petra na Kamnem vrhu za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. RS, št. 28/91-1186
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 14.12.1991 -
 
©Register kulturne dediščine