Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2233
Ime enote: Veliki Osolnik - Cerkev sv. Lovrenca
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Lovrenc
Tekstualni opis enote:
V osnovi verjetno starejša cerkev je bila temeljito predelana v 18. stol. V tlorisu pravokotna ladja, nekoliko nižji in ožji pravokotni prezbiterij ter zvonik ob čelni fasadi. Cerkev je brez opreme.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKI OSOLNIK
Občina: VELIKE LAŠČE
Lokacija:
Cerkev stoji vzhodno nad vasjo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine