Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 22596
Ime enote: Dolnja Počehova - Kip sv. Janeza Nepomuka
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
figuralno znamenje
Tekstualni opis enote:
Kip svetnika stoji na kvadratnem podstavku. V desni roki drži križ s Križanim, leva roka manjka. Na dodatnem podstavku je napis T.B.T. in slabo vidna letnica 1850 ali 1870.
Datacija enote: 
tretja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLNJA POČEHOVA
Občina: PESNICA
Lokacija:
Kip stoji v bližini hiše Dolnja Počehova 33, na hribu, na razgledni točki nad dolino reke Pesnice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine