Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2284
Ime enote: Osolnik - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Mohor in Fortunat
Tekstualni opis enote:
Nekdaj romarska cerkev iz 16. stol. s pravokotno ladjo z ravnim stropom, petosminskim prezbiterijem in zvonikom na zahodu je bila prezidana v 17. stol. in ima sočasno baročno notranjo opremo.
Datacija enote: 
16. stol., 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: OSOLNIK
Občina: MEDVODE
Lokacija:
Cerkev stoji na vrhu hriba Osolnik v severovzhodnem delu Polhograjskih Dolomitov in oblikuje eno najbolj izrazitih vedut tudi v širšem škofjeloškem prostoru.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi goričanskega graščinskega kompleksa, desetih okoliških cerkva in Karcheggerjevega mostu v občini Ljubljana-Šiška za ...., Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 19/91-844, 22/91 (popravek)
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 16.5.1991 -
 
©Register kulturne dediščine