Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 22857
Ime enote: Bohinjska Bela - Hiša Bohinjska Bela 6
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Nadstropna zidana hiša z dvokapno streho, klesanim vhodnim portalom iz tufa s preklado, okenski okviri iz tufa s kovanimi mrežami. V vhodni portal vklesani inicialki in letnica 1843.
Datacija enote: 
druga četrtina 19. stol., 1843
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOHINJSKA BELA
Občina: BLED
Lokacija:
Bohinjska Bela 6. Hiša stoji v vzhodnem delu vasi, južno pod cesto skozi vas.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine