Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 22950
Ime enote: Kamni Vrh pri Ambrusu - Kašča pri hiši Kamni Vrh pri Ambrusu 2
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kašča
Tekstualni opis enote:
Enocelična, nepodkletena kašča iz druge polovice 19. stoletja, grajena iz tesanih brun. Deloma odprto ostrešje pokriva simetrična dvokapna streha, krita z opečno kritino.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KAMNI VRH PRI AMBRUSU
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Kašča stoji v južnem delu zaselka, jugovzhodno od kapelice in sodi k domačiji Kamni Vrh pri Ambrusu 2.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine