Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 22954
Ime enote: Studenčice - Razpelo na južnem robu vasi
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
razpelo
Tekstualni opis enote:
Lesen križ z dvokapno streho in lesenim polnilom med krakoma križa, na katerem je lesen in polikromiran korpus.
Datacija enote: 
prelom 19. stol. in 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STUDENČICE
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Razpelo stoji na jugovzhodnem robu vasi, ob cesti, nasproti hiše Studenčice 4.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine