Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 23128
Ime enote: Studenčice - Kulturna krajina
  Fototeka OE Kranj: 2010, Saša Lavrinc
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: kulturna krajina
Tip enote: kulturna krajina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
kulturna krajina
Tekstualni opis enote:
Njivska krajina na ravnici okrog gručastih vasi z deželno cesto. Pretežno pravokotna poljska razdelitev ustvarja mozaični preplet njiv, travnikov, pašnikov, sadovnjakov in drevesnih obmejkov. Potencialni sledovi rimske centuriacije, ledeniške morene.
Datacija enote: 
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
kulturna krajina
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STUDENČICE
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Kulturna krajina leži na ravnici pod Karavankami z vasmi Hraše, Studenčice in Vrbo, med cesto Begunje-Žirovnica in avtocesto Lubljana-Hrušica. Iz nje pogledi na Karavanke in na Blejski kot z Julijskimi Alpami.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine