Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 23199
Ime enote: Dražen Vrh - Domačija Kapl
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, hiša, gospodarsko poslopje, razpelo
Tekstualni opis enote:
Domačijo sestavljajo lesena hiša s sedemosno glavno in triosno zatrepno fasado, gospodarsko poslopje in znamenje - leseno razpelo. Hiša je iz 19. stoletja, letnica 1924 na lesenem portalu priča o njeni obnovi.
Datacija enote: 
19. stol., prva četrtina 20. stol., 1924
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DRAŽEN VRH - DEL
Občina: SVETA ANA
Lokacija:
Dražen Vrh - Del 56. Domačija stoji ob cesti, v razloženem naselju.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana, Ur.l. RS, št. 39/2010-1971, Medobčinski uradni vestnik, št. 27/2011-499
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.5.2010 -
 
©Register kulturne dediščine