Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 23225
Ime enote: Vremski Britof - Vas
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vas
Tekstualni opis enote:
Vas s stegnjenimi domačijami in domačijami na vogel iz 18. in 19. stol., ob treh vzporednih vaških poteh. Furmanske gostilne, domačije nekdanjih rudarjev in kajžarjev, šola, cerkev. Omemba v urbarju za Senožeče 1460.
Datacija enote: 
tretja četrtina 15. stol., 1460, 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VREMSKI BRITOF
Občina: DIVAČA
Lokacija:
Vas leži pod Brkini, nekoliko umaknjena zahodno od regionalne ceste Divača - Ilirska Bistrica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine