Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 23746
Ime enote: Destrnik - Hauptmanova kapelica
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica z zvonikom
Tekstualni opis enote:
Kapelica zaprtega tipa pravokotnega tlorisa s poligonalnim zaključkom. Opečna kritina. Zvonik je krit s pločevino. Postavljena je bila leta 1927.
Datacija enote: 
druga četrtina 20. stol., 1927
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DESTRNIK
Občina: DESTRNIK
Lokacija:
Kapelica stoji v naselju Destrnik, južno od hiše Destrnik 23.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine