Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 24602
Ime enote: Jurovski Dol - Ornikova kapelica
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica z zvonikom
Tekstualni opis enote:
Neogotska kapelica iz druge polovice 19. stoletja ima manjši zvonik. Fasado členijo trikotno čelo, šilasto zaključen vhod, okna in neogotska profilacija.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JUROVSKI DOL
Občina: SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH
Lokacija:
Kapelica stoji južno od ceste Jurovski Dol - Lenart.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine