Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 25040
Ime enote: Ključarovci pri Ljutomeru - Vrbnjakova hiša
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Pritlična podkletena hiša s sedemosno cestno fasado in stebriščno vhodno lopo s poudarjenim timpanonom, krita z dvokapno opečno streho. Hiša je datirana z letnico 1890 na vhodnem portalu.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1890
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU
Občina: KRIŽEVCI
Lokacija:
Ključarovci pri Ljutomeru 10. Hiša stoji ob cesti, v jedru vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine