Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2515
Ime enote: Mali Osolnik - Cerkev sv. Jakoba
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jakob
Tekstualni opis enote:
Cerkev sestavljajo ladja pravokotnega tlorisa, tristrano zaključen prezbiterij in zvonik ob zahodni fasadi, zgrajen okrog leta 1700. Glavni oltar je iz sredine 17. stoletja.
Datacija enote: 
prelom 17. stol. in 18. stol., sredina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MALI OSOLNIK
Občina: VELIKE LAŠČE
Lokacija:
Cerkev stoji jugozahodno od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine