Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 25425
Ime enote: Ambrož pod Krvavcem - Naselbina na Kriški planini
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina
Tekstualni opis enote:
Arheološke raziskave so potrdile obstoj prazgodovinske naselbine (sledovi umetne izravnave terena). Najdeni so bili odlomki (domnevno bronastodobne) keramike in odbitki ter jedra iz tufa in kamene strele.
Datacija enote: 
bronasta doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: AMBROŽ POD KRVAVCEM
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine